ZNAJDŹ PRODUKT

Zaawansowane

Na trudne chwile

Okaż zrozumienie i wsparcie bliskim, którzy przeżywają trudne chwile. Są w życiu człowieka chwile, kiedy czujemy się samotni i opuszczeni, a każde zadanie, którego się podejmujemy zwieńczone jest niepowodzeniem. Szukamy wtedy oparcia w przyjaciołach i rodzinie. Polecane przez nas książki pomagają odnaleźć się w trudnych sytuacjach i dają nadzieję na lepsze jutro.

 
65_159_179