ZNAJDŹ PRODUKT

Zaawansowane

Seria: Nowe Komentarze Biblijne

  • Cena

  • 3.527,90 zł

   2.650,00 zł

   Oszczędzasz 877,90 zł (25%)

  • Informacje
   podstawowe

  •  

Dokonując u nas zakupu otrzymujesz:

 • WYSYŁKĘ GRATIS przy zamówieniu za min 55 zł
 • DODATKOWO 2 NUMERY miesięcznika Od Słowa do Życia za 1 zł przy zamówieniu za min. 150 zł

Wyjątkowa okazja -
- cała seria NKB z atrakcyjnym rabatem !!!

Promocja ograniczona czasowo.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani serią Nowych Komentarzy Biblijnych, wychodzimy Państwu na przeciw i proponujemy atrakcyjny rabat. Aktualnie seria składa się z następujących tytułów:

1. Księga Rodzaju 1-11 cz.1
2. Księga Rodzaju 11-36 cz.2
3. Księga Rodzaju 37-50 cz.3
4. Księga Wyjścia
5. Księga Kapłańska
6. Księga Jozuego

7. Księga Sędziów 1-5        

8. Księga Sędziów 6-12
9. Pierwsza Księga Kronik
10. Druga Księga Kronik
11. Księga Ezdrasza. Księga Nehemiasza
12. Księga Tobiasza
13. Pierwsza Księga Machabejska 1-6

14. Pierwsza Księga Machabejska 6,17-16,24
15. Druga Księga Machabejska(cz.3)
16. Księga Mądrości
17. Księga Izajasza 1-12 cz.1
18. Księga Izajasza 13-39 cz.2                                                                       

19. Księga Izajasza 40-66 cz.3

20. Księga Barucha
21. Księga Daniela
22. Księga Hioba

23. Księga Lamentacji. ST XXIV cz. 1

24. Ewangelia wg św. Mateusza cz.1
25. Ewangelia wg św. Mateusza cz.2
26. Ewangelia wg św. Marka 1-8 cz.1
27. Ewangelia wg św. Łukasza 1-11 cz.1
28. Ewangelia wg św. Łukasza 12-24 cz.2
29. Ewangelia wg św. Jana cz.1
30. Ewangelia wg św. Jana cz.2
31. 1 List św. Pawła do Koryntian
32. 2 List św. Pawła do Koryntian
33. List św. Pawła do Filipian
34. 1-2 List św. Pawła do Tesaloniczan
35. 1-2 List do Tymoteusza, List do Tytusa
36. List do Filemona. List do Kolosan
37. List do Hebrajczyków
38. List św. Jakuba
39. 1 List św. Piotra
40. List św. Judy. 2 List św. Piotra
41. Apokalipsa św. Jana

42. List do Rzymian

 

Możliwa sprzedaż poprzez raty payu:

SPRZEDAŻ RATALNA PRZEZ 

Wydawnictwo: Edycja Świętego Pawła

 

65_113_115