Polityka prywatności

 

 Polityka prywatności

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony prywatności użytkowników Sklepu Internetowego edycja.pl. Poniżej wyjaśniamy zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego sklepu.

 

1. Zbierane informacje

W trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego edycja.pl mogą Państwo zostać poproszeni o podanie swoich danych osobowych. W przypadku rejestracji konieczne będzie podanie danych osobowych takich jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, czy numer telefonu. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do realizacji zamówienia i dokonania płatności. Jeśli na prośbę zamawiającego konieczne jest wystawienie faktury lub rachunku na nasze usługi, będziemy potrzebować dodatkowych danych takich jak: Imię, Nazwisko i Adres, a dla firm nazwa, adres i NIP firmy.

2. Rejestracja użytkowników
W trosce o najwyższą jakość świadczonych przez nas usług oraz o bezpieczeństwo transakcji, zakupy mogą w nim robić wyłącznie osoby zarejestrowane. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Użytkownikiem lub Klientem może zostać osoba pełnoletnia. Nie kontrolujemy ani nie weryfikujemy danych identyfikacyjnych użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym. W związku z powyższym Edycja Świętego Pawła właściciel Sklepu Internetowego edycja.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za podanie danych identyfikacyjnych niezgodnych ze stanem faktycznym. 
Nie ponosimy również odpowiedzialności za udostępnianie loginów, haseł i innych danych udostępnianych przez klientów Sklepu Internetowego edycja.pl osobom trzecim. 
Dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b (niezbędność wykonania umowy) oraz lit. f (uzasadniony interes administratora) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, jak również wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych w zakresie pozostałych usług oferowanych przez Sklep Internetowy edycja.pl 

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Edycja Świętego Pawła 
ul. Św. Pawła 13/15
42-221 Częstochowa

3. Ochrona danych osobowych
Zabezpieczenie danych osobowych ma dla nas wysoki priorytet. Dbamy o administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić dane osobowe, znajdujące się w naszym posiadaniu, przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem. Angażujemy się, aby stworzyć odpowiednie procedury kontroli zabezpieczeń, dla ochrony posiadanych przez nas danych osobowych przed wszelkim możliwym do przewidzenia ryzykiem.


4. Przechowywanie danych 
Dane osobowe są chronione zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz.1000) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie. Ich administratorem jest Edycja Świętego Pawła z siedzibą w Częstochowie (42-221), ul. Św. Pawła 13/15 i dane te nie są przekazywane żadnym innym podmiotom w celach innych, niż realizacja złożonego zamówienia, a dostęp do nich mają jedynie upowaznieni pracownicy Sklepu Internetowego edycja.pl.

5. Prawa użytkownika

Dane są przetwarzane zgodne z ww. rozporządzeniem. Osobie fizycznej przysługuje prawo do:

   a).   dostępu do danych, w tym uzyskania ich kopii,
   b).   poprawiania, zaprzestania przetwarzania (cofnięcia zgody na przetwarzanie), zmiany lub usunięcia,
   c).   przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z Administratorem Danych Osobowych,
   d).   wniesienia ewentualnej skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Twoje dane nie są przetwarzane automatycznie i nie podlegają one profilowaniu.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych pod adresem.
 


6. Zakres udostępniania i wykorzystania danych
Wszystkie gromadzone dane osobowe użytkowników, wykorzystywane są do prawidłowej realizacji zamówień. Dane udostępniane są wyłącznie firmom pośredniczącym w realizacji zamówień (firmom kurierskim, pośredniczącym w transakcjach płatniczych). Firmy te wykorzystują przekazane dane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji zamówienia.
Klienci, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, otrzymują wiadomości e-mail z aktualnym wydarzeniami w Sklepie Internetowym edycja.pl. Z usługi newsletter można zrezygnować w każdej chwili klikając na odpowiednie hiperłącze w jednej z wiadomości.

7. Pliki Cookies
Używamy plików cookies do analizowania statystyki ruchu użytkowników. Wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce obsługi cookies nie spowoduje żadnych utrudnień w korzystaniu z tego sklepu. Poniżej przedstawiona została polityka plików cookies. 

8. Kontakt
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z ochroną prywatności prosimy o przesyłanie swoich pytań, uwag i sugestii. Prosimy o kontakt na adres ado@edycja.com.pl.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na naszej stronie.

Polityka plików cookies

1. Sklep Internetowy edycja.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu Internetowego edycja.pl i przeznaczone są do korzystania ze Sklepu Internetowego edycja.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu Internetowego edycja.pl pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu Internetowego edycja.pl, Edycja Świętego Pawła znajdująca się przy ul. Św. Pawła 13/15 w Częstochowie.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   a) dostosowania zawartości Sklepu Internetowego edycja.pl do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze sklepu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu Internetowego edycja.pl korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   c) utrzymanie sesji Użytkownika Sklepu Internetowego edycja.pl (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego edycja.pl ponownie wpisywać loginu i hasła;

5. W ramach Sklepu Internetowego edycja.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Sklepu Internetowego edycja.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
   a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu Internetowego edycja.pl, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach sklepu;
   b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu Internetowego edycja.pl;
   c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Sklepu Internetowego edycja.pl;
   d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu Internetowego edycja.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Sklepu Internetowego edycja.pl informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie Internetowym edycja.pl.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu Internetowego edycja.pl i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu Internetowego edycja.pl reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w menu przeglądarki internetowej.