Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

14 Niedziela Zwykła Rok C (zielony) Nr 35 (3 lipca 2016)

Rozważanie

Szczęśliwe oczy,
które widzą to, co wy widzicie.
(Łk 10,23)

XIV Niedziela Zwykła Łk 10, 1-12. 17-24
Dobrze przyjęci czy też odrzuceni uczniowie mają z mocą głosić nadejście królestwa Bożego. Misja ma być pozbawiona nawet pozorów szukania wygody czy dobrego przyjęcia („nie przenoście się z domu do domu”) oraz jakiejkolwiek interesowności („strząsamy wam nawet proch z waszego miasta”). Największą radością dla uczniów nie jest spektakularna moc nad złymi duchami, ale posiadanie natury dzieci Bożych. Misjonarze niosą Boży pokój, który rodzi się z przebaczenia, z wyrzeczenia się jakiejkolwiek przemocy („jak jagnięta między wilki”), a zakaz zabierania na wyprawę misyjną jakichkolwiek zabezpieczeń uczy składania całej ufności w Bogu.

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu 2016
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła