Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

12 NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 33 (19 czerwca 2016)

Wprowadzenie do liturgii

UDZIAŁ W BOŻYM SZCZĘŚCIU

„Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa” (Ewangelia).
 Każdy chciałby żyć szczęśliwie. Mieć dobrą rodzinę, kochające bliskie osoby. Posiadać odpowiednie środki utrzymania. Mieć dobrą pracę, dom, ładny samochód. Bardzo łatwo jednak stracić te dobra. Nie pomoże najlepsze ubezpieczenie, znajomości wśród VIP-ów ani duże konto w banku.
Człowiek jest powołany do wyższych rzeczy. Prawdziwe szczęście to nie tylko pomyślne przeżycie kilkudziesięciu lat. Pan Bóg stworzył ludzi do udziału w swoim szczęściu. Jego Syn stał się człowiekiem. Przyjął ciężar naszych grzechów. Dał się za nas okrutnie zabić. Chce nas doprowadzić do radości swego Ojca.
Kto wierzy w Syna Bożego, staje się przybranym dzieckiem Ojca. Z tej perspektywy ocenia wszytko, co go spotyka. Przyjmuje następstwa swej słabości. Łączy się w swych trudach z Synem Bożym dźwigającym krzyż.
Pan Jezus uczy, że to, co widzimy, to tylko jedna strona rzeczywistości. I nie jest to strona najważniejsza. Z chwilą śmierci rozpocznie się nowy etap, który nie będzie miał końca. Od tego, jak wykorzystamy obecne życie, zależy nasza wieczność. Dobre wykorzystanie życia to przeżywanie go z Chrystusem. Patrzenie z Jego perspektywy. Podejmowanie trudów dla Jego sprawy. Gotowość do ofiary dla Niego i dla bliźnich na Jego wzór. Kto myśli tylko o doczesnych korzyściach, przekona się, jak znikoma jest ich wartość. Kto ofiarnie poświęca się dla Chrystusa, otrzyma prawdziwe, wieczne szczęście. Czy moje postępowanie da mi prawdziwy zysk?

o. Tomasz Dąbek – benedyktyn