Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

10 NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 31 (5 czerwca 2016)

Wprowadzenie do liturgii

WSPÓŁCZUJĄCY BÓG

Wskrzeszenie z martwych młodzieńca z Nain jest dowodem na boskość Jezusa Chrystusa, ale oprócz tego ukazuje Jego ludzkie, pełne współczucia oblicze.

Śmierć należy do tych wydarzeń, nad którymi człowiek nie ma władzy. Myśląc o postępie technologicznym, także w medycynie, wciąż uświadamiamy sobie kruchość życia ludzkiego. Owszem, możemy je nieco wydłużyć i potwierdzają to statystyki, ale nie możemy go zatrzymać. Motywem, dla którego Pan Jezus zdecydował się wskrzesić młodzieńca, było nie tyle zademonstrowanie swojej boskości, ile współczucie dla jego matki. Był to jedyny syn kobiety, która już wcześniej straciła męża. Widząc ją pełną bólu, idącą za martwym ciałem syna, ulitował się nad nią.
Jest to bardzo piękna scena, która ukazuje ludzkie oblicze Syna Bożego poruszonego widokiem cierpienia. Jezus, przychodząc na ziemię, zrealizował Boży plan odkupienia człowieka. Ale przyjmując ludzkie ciało, stał się jednocześnie naszym bratem, który potrafi kochać, współczuć i opatrywać rany ludzkich serc. Jako chrześcijanie jesteśmy zaproszeni nie tylko do wiary w boskość Syna Bożego, ale także do posługi miłosierdzia wobec braci cierpiących, których Opatrzność stawia na naszej drodze.
Spotkany przez nas człowiek jest wyzwaniem, które wyraża się najpełniej w przykazaniu miłości: „Kochaj bliźniego swego”. Niestety, dzisiejszy świat tak często o tym zapomina, traktując ludzi jedynie jako trybiki w wielkiej machinie pogoni za sukcesem materialnym, gdzie jedynym obowiązującym prawem staje się to, które wyznacza pieniądz i pogoń za władzą.

ks. Mariusz Krawiec – paulista