Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

9 NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 30 (29 maja 2016)

Rozważanie

Mówię wam, nawet w Izraelu
nie spotkałem tak silnej wiary.
(Łk 7,9)

IX Niedziela Zwykła Łk 7, 1-10
Wzór wiary pogańskiego setnika musiał od zawsze zdumiewać ludzi Kościoła, skoro zdanie wypowiedziane przez tego żołnierza weszło na zawsze do tekstów Mszy św. Przypatrzmy się jej istotnym elementom. Po pierwsze, uznanie swej niegodności, czyli pokora, ale wraz z nią ufna prośba skierowana do wspólnoty wierzących, aby oni wstawili się za nim. Po drugie, przekonanie o mocy Jezusowego słowa. To wyznanie wiary w Boskość Jezusa, bo kiedy Bóg mówi, Jego słowo staje się natychmiast rzeczywistością. I po trzecie – uznanie, że Jezus jest Panem całej rzeczywistości, że nic i nikt nie może wymknąć się spod Jego władzy, nawet choroba.

 


 

 

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu 2016
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła