Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH Rok A (biały) Nr 52 (1 listopada 2002)

Katecheza

Czyściec i niebo

Jeżeli w momencie śmierci umierający będzie posiadał chociażby minimalną zdolność przyjęcia miłości Chrystusa, to wtedy "sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień" (1 Kor 3, 15)
To będzie twoją chlubą i szczęściem: być dopuszczonym do widzenia Boga, mieć zaszczyt uczestniczenia w radościach zbawienia i wiekuistej światłości w towarzystwie Chrystusa Pana, twego Boga… Cieszyć się w Królestwie niebieskim razem ze sprawiedliwymi i przyjaciółmi Boga radością osiągniętej nieśmiertelności.

św. Cyprian