Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH Rok A (biały) Nr 52 (1 listopada 2002)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

NIEPOLICZONY TŁUM ZBAWIONYCH

W dniu dzisiejszym Kościół celebruje zwycięstwo Boga, w wielkim tłumie zbawionych, w królestwie niebieskim. W radości świętujemy dzisiejszą uroczystość ku czci Wszystkich Świętych. Wierzymy, że "cieszą się nieśmiertelnym życiem", w pełni szczęśliwi obecnością Boga. "Opłukali swe szaty i wybielili je we Krwi Baranka", gdyż przeszli z ucisku i prześladowań w świat Boga, gdzie nie ma cierpienia i śmierci. Dziś Kościół pragnie uświadomić nam naszą solidarność ze wszystkimi, którzy weszli do niewidzialnego świata. Każdy święty żyje w Bogu i Jego miłością, ale wszyscy razem stanowią "święte miasto, niebieskie Jeruzalem", królestwo otwarte dla tych, którzy przeżyli swe życie na ziemi zgodnie z zasadami doskonałości Chrystusowej. Drogowskazy na drodze do świętości, osiem błogosławieństw, zawierają warunki wejścia do królestwa Bożego. Skierowane są do wszystkich wierzących. Obiecują szczęście i zbawienie ubogim w duchu, tym, którzy się smucą, cichym, miłosiernym, czystym sercem, wprowadzającym pokój, prześladowanym. Domagają się, abyśmy w ziemskim pielgrzymowaniu, mimo utrudzeń i obciążeń, z wiarą i miłością dążyli do świętości.

ks. Andrzej F. Dziuba

Niech światłość wiekuista świeci Twoim świętym, Panie, na wieki.