Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI - Święto Narodowe Trzeciego Maja Rok C (biały) Nr 25 (3 maja 2016)

Wprowadzenie do liturgii

Czy przyjmę do siebie Matkę?

„Niewiasto, oto syn Twój!” (J 19,26).
Matka jest w normalnych warunkach najbliższą osobą dla człowieka. Współczesna, schyłkowa cywilizacja konsumpcyjna pokazuje wiele nieprawidłowości. Niemniej ludzie dojrzali wiedzą, skąd mają czerpać wzór. Dlatego nasi przodkowie powierzyli Polskę Matce Chrystusa. Ona jest naszą Królową, ale przede wszystkim Matką.

 Jej umierający Syn powierzył z krzyża umiłowanego ucznia. W nim zaś wszystkich swych uczniów. On wszystkich do końca umiłował (por. J 13,1). Po wypełnieniu swej misji odszedł do domu Ojca. Pozostawił nam swoją Matkę. Gdyby troszczył się tylko o Nią, wystarczyłyby słowa do ucznia. On jednak przede wszystkim zwrócił się do Niej. Jej powierzył jednego obecnego. On reprezentuje wszystkich, którzy uwierzą w Chrystusa. Będą starali się Go kochać i naśladować. Jak uczeń spod krzyża przyjmą do siebie Jego Matkę. Będą się od Niej uczyli słuchać i rozważać Boże słowa i czyny (por. Łk 2,18.51). Wprowadzać w życie Bożą naukę (por. Łk 11,27n).
Królowanie Maryi nad Polską to dar i zadanie. Pamięć o wszystkim, co Jej zawdzięczamy. Rozwijanie pięknych tradycji. Coraz lepsze poznawanie Matki i Jej Syna. Posłuszeństwo wobec Matki, która mówi: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie [Jezus]” (J 2,5). Budowanie Jej Królestwa na podstawie Prawa Ewangelii. Odsuwanie wszystkiego, co się temu Prawu sprzeciwia. Co niszczy drugiego człowieka i wspólne dobro. Szacunek dla tego, co polskie i maryjne. Poszanowanie każdego polskiego życia (i życia każdego człowieka). Poczucie odpowiedzialności za to, co polskie.

o. Tomasz Dąbek – benedyktyn