Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

4 NIEDZIELA WIELKANOCY - Niedziela Dobrego Pasterza Rok C (biały) Nr 22 (17 kwietnia 2016)

Wprowadzenie do liturgii

  KTO MOŻE WEJŚĆ DO OWCZARNI?

Dzisiejsze czytania są nieco trudne do zrozumienia dla nas, współczesnych chrześcijan. Być może nie czujemy ogromu emocji, jakie wywołało nauczanie św. Pawła skierowane do Żydów w Antiochii, gdyż jesteśmy przyzwyczajeni do prawdy o powszechności Kościoła.
Izraelitom w Antiochii, którym Paweł i Barnaba głosili Ewangelię, wydawało się nie do przyjęcia, że również poganie zostali wezwani do wiary (I czytanie). Uprzedzenia wobec Apostołów pogłębiła zazdrość, jaką wzbudziło entuzjastyczne przyjęcie słowa Bożego przez pogan. Zazdrość zrodziła wrogość, a ta pogłębiła tylko upór w niewierze. Nie uwierzyli w Chrystusa, który jest pasterzem owczarni dla wszystkich (Ewangelia). Poczucie odrębności narodowej zniweczyło radość z powszechności zbawienia. Zamknęło ich serca na wielkie obietnice Starego Przymierza. Nie popełniajmy ich błędu. Nie dzielmy wierzących na swoich i obcych, lepszych i gorszych według kryteriów i interesów jakiejś grupy, do której się zaliczamy. Do Chrystusa należy „wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć” (II czytanie), a Jego Kościół jest domem dla wszystkich. Pochodzenie, rasa czy przynależność arodowa nie są najważniejsze. Bóg bowiem nie należy tylko do „niektórych”, „wybranych”, „uprzywilejowanych” z jakiegoś ludzkiego powodu. Drzwi do owczarni Chrystusa otwiera miłość. Aby do niej wejść, wystarczy posłuszeństwo wiary. Ono pozwala cieszyć się pastwiskami, na jakie Pan prowadzi owce. Ono też pozwala cieszyć się licznymi siostrami i braćmi różnymi od nas w wierze.   

ks. Zbigniew Sobolewski