Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

3 NIEDZIELA WIELKANOCNA - Niedziela Biblijna Rok C (biały) Nr 21 (10 kwietnia 2016)

Katecheza

Bogactwo świętości – rocznica chrztu Polski

„Po owocach ich poznacie” (Mt 7,16) – te słowa są probierzem każdego powołania, apostolstwa czy dzieła. Mogą odnosić się zarówno do różnych grup, jak i pojedynczych osób. Można zatem zapytać: Jakie owoce wydało chrześcijaństwo w Polsce przez 1050 lat? Odpowiedź dają nam święci.
Prawdą jest, że z wszystkich słowiańskich krajów Polska ma najwięcej świętych, błogosławionych i sług Bożych. A gdy do tego dodamy świętych Kościoła grekokatolickiego i prawosławnego, którzy żyli lub działali na terenach Rzeczypospolitej, to zobaczymy imponujący poczet tych, którzy podążają za Barankiem (Ap 14,4). Niektórzy z nich stali się godnymi i rozpoznawalnymi reprezentantami naszej Ojczyzny w Kościele powszechnym.
Jak w większości krajów, także u nas w pierwszych latach chrześcijaństwa świętością zajaśnieli biskupi misjonarze: Wojciech, Brunon, Otton. Nie szczędzili trudu, aby naszym przodkom głosić Chrystusa, niekiedy za cenę przelanej krwi. Pierwszymi kanonizowanymi Polakami (i to rok po śmierci, w 1004 r.) byli Mateusz, Izaak i Krystyn, którzy zostali umęczeni razem z Włochami − Benedyktem i Janem. W poczcie naszych bohaterów wiary mamy tych, którzy wiarę umacniali − biskupów: Radzyma, Bogumiła, Stanisława; oraz osoby konsekrowane: Świerada, Jacka, Bronisławę. Wśród rządzących, świętością wyróżniły się Jadwigi: Śląska i Andegaweńska, Kinga oraz królewicz Kazimierz. Wiedzą, miłosierdziem i pobożnością zajaśniał Jan Kanty. Wieki późniejsze ukazały takie postacie, jak: Stanisław Kostka, Andrzej Bobola, Regina Protmann. Ziemia śląska wydała m. Marię Merkert, a Pomorze chlubi się m. Marią Karłowską. Pod zaborem rosyjskim, gdzie Wincenty Lewoniuk z towarzyszami unitami z Pratulina zdobyli palmę męczeńską, o. Honorat Koźmiński tworzył nową formę życia zakonnego ukrytego. W Galicji działali o. Rafał Kalinowski i br. Albert Chmielowski. Właściwie to XX w. przyniósł „wysyp” świętości w naszym narodzie: s. Faustyna Kowalska (1. kanonizowana Polka), m. Urszula Ledóchowska, o. Maksymilian Kolbe i liczne grono męczenników II wojny światowej. Spośród ofiar komunizmu beatyfikowani zostali księża − Władysław Findysz i Jerzy Popiełuszko. Poczet Bożych bohaterów wieńczy w pewnym sensie Jan Paweł II, wielki miłośnik świętych, „rekordzista” beatyfikacji i kanonizacji.
Przytoczone przykłady pokazują bogactwo rodzimej świętości dawniej i dziś: duchowni, osoby zakonne, władcy, ludzie z miast i wsi, przedstawiciele mistyki i świata nauki... Dzięki nim (i kolejnym pokoleniom) chrzest Polski nadal wydaje owoc obfity (J 15,5).

br. Marek Urbaniak – brat szkolny