Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ Rok C (czerwony) Nr 16 (25 marca 2016)

Wprowadzenie do liturgii

PRZEWARTOŚCIOWANIE

Ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano, i pojmą coś niesłychanego (I czytanie).
Jednym z najcenniejszych obrazów kolekcji Art Institute of Chicago jest dzieło Niedzielne popołudnie na wyspie La Grande Jatte Georges’a Seurat’a. Powstały w latach osiemdziesiątych XIX stulecia obraz to jeden z najwybitniejszych przykładów zastosowania techniki zwanej puentylizmem, czyli kropkowaniem. Z bliska trudno rozpoznać, co przedstawia dzieło. Obraz powstał przez nakładanie na płótno niezliczonych, różnokolorowych plamek, punktów czy kropek czystego koloru, bardzo podobnie jak przy układaniu mozaiki. Jest tylko jeden sposób, aby dostrzec to, co dzieło przedstawia, i zachwycić się jego pięknem: spojrzeć nań z dystansu.
Pan Bóg jest artystą, a Jego płótnem są czas i przestrzeń. Patrząc z perspektywy ludzkiej, nie jesteśmy w stanie dostrzec całości planu zbawienia, a cierpienie, zwłaszcza niezawinione, wydaje się nie mieć sensu. Dopiero z Bożej perspektywy utkana bólem historia ludzkości widziana jest inaczej. Innymi słowy, zło jest tajemnicą, a tajemnica odsyła do rzeczywistości, która nie może być w pełni poznana, zrozumiała, objęta ludzkim umysłem i całkowicie wyjaśniona.
Tajemnica ludzkiego cierpienia oglądana z perspektywy Wielkiego Piątku nabiera zupełnie nowego znaczenia. Ból, grzech, rozpacz, śmierć, samotność – widziane z wysokości krzyża – doznają przewartościowania. A wszystko dlatego, że „On się obarczył naszym cierpieniem. On dźwigał nasze boleści”, „[s]padła nań chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze zdrowie” (I czytanie).

ks. Mariusz Rosik