Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

WIELKI CZWARTEK – MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ Rok C (biały) Nr 15 (24 marca 2016)

Wprowadzenie do liturgii

 EUCHARYSTIA I KAŁAŃSTWO TO DARY DLA NAS

Zanim Jezus z Nazaretu został ukrzyżowany, zasiadł przy stole z najbliższymi uczniami. Gorąco pragnął spożyć z nimi Paschę, nim będzie cierpiał dla naszego zbawienia. Ten moment uobecniamy zawsze, kiedy gromadzimy się na sprawowaniu Eucharystii, wielkiej tajemnicy naszej wiary.
W dzisiejszy wieczór przeżywamy wydarzenia z Wieczernika w sposób wyjątkowy. Chrystus ustanawia dwa sakramenty − Eucharystię i kapłaństwo. W czasie Ostatniej Wieczerzy wzywa nas, byśmy to, co On uczynił, czynili na Jego pamiątkę. Czynią to kapłani, którzy dzisiaj obchodzą swoje święto.
My, mający święcenia, ogromnie cenimy sobie Boże powołanie do służby na niwie Pańskiej. Kapłaństwo to nie tylko zaszczyt – choć jest radość z wybrania, ale przede wszystkim służba Panu Bogu i ludziom.
Czy cenimy sobie w Polsce fakt, że mamy – jak na razie – zadowalającą liczbę kapłanów? Praktycznie wszystkie placówki duszpasterskie są obsadzone w odpowiednim wymiarze. Księża pracują nie tylko w parafiach, ale i w szkołach, na uczelniach, w wojsku, więzieniach, szpitalach, środkach społecznego komunikowania. Wielu polskich duszpasterzy wyjeżdża też na misje.
Czy szanujemy kapłanów i ich duszpasterską pracę? Wbrew pozorom sytuacja nie wygląda jednoznacznie. Powinniśmy ich szanować i słuchać w sprawach wiary i moralności, bo są sługami Pana Jezusa i pracują dla naszego zbawienia.
Podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej dziękujmy Pan Bogu za dar Eucharystii i kapłaństwa. Módlmy się za duszpasterzy, z rąk których przyjmujemy widzialne znaki niewidzialnej łaski Bożej.

ks. Jan Augustynowicz