Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 50 (20 października 2002)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

PRAWE INTENCJE

Pismo Święte to księga spotkań Boga z człowiekiem. U ich podstaw stoi zawsze wierna miłość Boga, poszukująca człowieka, zbawiająca. Dlaczego chcemy spotkać się z Bogiem? Kiedy przyglądamy się dzisiejszej Ewangelii, razi nas jaskrawa nieprawość intencji faryzeuszy. Poszukują oni możliwości spotkania z Jezusem i wiele wysiłku wkładają w to, aby porozmawiać z Nim. Przychodzą więc do Nauczyciela, jak wielu innych, wraz z nimi tworzą grono Jego słuchaczy, razem z tłumem podążają w ślad za Panem. Nie ma jednak wątpliwości, co do nieprawych intencji tego postępowania: pochwycić Jezusa w mowie, znaleźć sposób, aby Go zabić. Przewrotne postępowanie czyni ich serca niezdolnymi do przyjęcia prawdy, którą poznają i przyjmują rozumem: "wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz" (Mt 22, 16). Dlatego dzisiejsze spotkanie z Jezusem nie wydało w nich owocu. Ponieśli porażkę w słownej potyczce, wytworze ich nieprawych intencji. Nie zauważają, że życiodajne słowo: "oddajcie Bogu, co Boskie" (por. Mt 22, 22), padło w nich na jałową ziemię. Dlaczego chcemy spotkać się Bogiem? Czy prawda, którą przyjmuję rozumem, czyni moje serce glebą żyzną, wyczekującą ziarna życia?

ks. Bogusław Zeman - paulista

Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. (Mt 22, 21)