Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

IV NIEDZIELA ADWENTU Rok C (fioletowy) Nr 59 (20 grudnia 2015)

Rozważanie

 Błogosławiony owoc Twojego łona (Łk 1, 42).

Błogosławionym owocem łona Maryi jest Mesjasz. Przyjście Syna Bożego na ziemię i przyjęcie przez Niego ludzkiej natury to największe błogosławieństwo, jakiego dostąpiła ludzkość. Tajemnicę Bożego narodzenia można w pełni zrozumieć jedynie w kontekście Zmartwychwstania. Jezus przyszedł na ziemię w określonym celu – aby zbawić człowieka. Zgładzenie ogromu grzechu wymagało ofiary złożonej przez samego Boga. Jezus uniżył siebie, przyjął postać sługi, stał się posłusznym aż do śmierci. Umarł, aby przywrócić ludziom życie. Radość betlejemskiej nocy łączy się z radością wielkanocnego poranka. Te dwa kluczowe w dziejach ludzkości momenty połączyła ta sama Boża światłość. Światło betlejemskiej gwiazdy i światło z pustego grobu zwyciężyło ciemność grzechu i pokonało mroki śmierci. Niech radość wigilijnej nocy napełni twoje serce światłem przychodzącego Zbawiciela. Nie bój się stawać w świetle Jego prawdy. Kto idzie w światłości Pana, nigdy nie zejdzie z drogi wiecznego błogosławieństwa.

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła