Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

II NIEDZIELA ADWENTU Rok A (zielony) Nr 57 (6 grudnia 2015)

Rozważanie

 Przygotujcie drogę Panu! (Łk 3, 4).

Obmycie w wodach Jordanu symbolizowało oczyszczenie, zrzucenie skorupy utworzonej z brudu grzechu. Tylko człowiek wewnętrznie czysty zdolny jest do przyjęcia w swoim sercu Jezusa. Jednak bez pomocy Boga sam nic nie zdoła uczynić. Bez Bożej łaski obmycie w Jordanie pozostałoby tylko niewiele znaczącym gestem. Ważna jest intencja, pragnienie nawrócenia, pragnienie uleczenia wewnętrznych ran. Bóg, widząc podjęty przez człowieka trud, nigdy nie zostawi go samego, nie pozwoli, aby zniechęcenie napotkanymi trudnościami odwróciło jego uwagę od dążenia ku Niemu. Przygotować drogę Panu to znaczy otworzyć się na Niego, zapragnąć nawrócenia, uczynić pierwszy krok w kierunku Jego miłości. Dla Boga możemy wyprostować każdą ścieżkę! Porzućmy tylko uczynki zła, naprawmy błędy, przeprośmy i przebaczmy. To wszystko, co możemy uczynić. To wszystko, co musimy uczynić! Resztę pozostawmy Panu. On przyjdzie i sam będzie działał. Czuwajmy! Przygotujmy Mu drogę!

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła