Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

I NIEDZIELA ADWENTU Rok C (fioletowy) Nr 56 (29 listopada 2015)

Rozważanie

Zbliża się wasze odkupienie (Łk 21, 28).

Trwamy w oczekiwaniu na powtórne przyjście Jezusa. Nasze odkupienie już się dokonało przez śmierć Zbawiciela na drzewie krzyża, ale jeszcze czekamy na moment pełnego w nim uczestniczenia. Życie chrześcijanina musi charakteryzować postawa czujności, postawa oczekiwania. Dlaczego? Aby dzień, w którym przyjdzie Pan, nie zaskoczył nas jak złodziej. Bądźmy więc przygotowani na spotkanie z Jezusem. Nasze odkupienie jest coraz bliżej, dlatego idźmy na górę Pana, trwajmy w światłości dzieci Bożych, porzućmy wszelkie zło, aby w dniu, w którym przyjdzie Bóg, nic nas nie oddzielało od Niego. Przyjmijmy Boga, który przychodzi, aby nas wykupić z niewoli grzechu. Zechciejmy pomóc Mu w wielkim dziele zbawienia. Nawróćmy się do Niego, przygotujmy Mu drogę, aby w momencie Jego powtórnego przyjścia zastał nas czuwających. 

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła