Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 47 (29 września 2002)

Katecheza

Odmawiajmy Różaniec! [1] Fatima woła o Różaniec

Objawienia Matki Bożej w Fatimie są niezwykłym darem nieba w naszych czasach. Istotną rolę odgrywa w nich polecana wielokrotnie modlitwa różańcowa. Siostra Łucja zapytana kiedyś, jakiej formy kultu żądała Matka Boża w Fatimie, odpowiedziała: "Odmawiania Różańca i Komunii św. wynagradzającej". Rzeczywiście, polecenie odmawiania Różańca przewija się przez każde z kolejnych sześciu fatimskich objawień. W sierpniowym objawieniu padły słowa prośby o wynagradzanie za grzechy: "Módlcie się, módlcie się wiele i czyńcie ofiary za grzeszników, gdyż dużo dusz idzie do piekła, bo nie mają nikogo, kto by się za nich ofiarował i modlił". W trzecim, lipcowym objawieniu, Maryja wyraźnie zachęciła dzieci, aby podczas odmawiania Różańca dodawać po każdym dziesiątku słowa: "O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, zwłaszcza te, które potrzebują najbardziej Twojego miłosierdzia". Ten apel o odmawianie Różańca był równocześnie zachętą do modlitwy wynagradzającej za grzechy nie tylko własne, ale i innych. Przede wszystkim jednak na znaczenie modlitwy różańcowej wskazują w orędziu fatimskim słowa Matki Bożej w objawieniu ostatnim, październikowym, w których nazwała siebie: "Matką Bożą Różańcową". Mając do wyboru mnóstwo tytułów i przywilejów, jakimi została obdarzona, wybrała ten, który określa Jej aktywne pośrednictwo między Bogiem a ludźmi. Maryja nie pragnie, aby Ją czcić, ale włącza się aktywnie w uwielbienie składane Bogu przez ludzi. Sama pragnie stać się żywą modlitwą zanoszoną przed Boży tron. Matka Boża nie tylko poleca odmawiać tę modlitwę, ale także uczy, jak ją odmawiać. Mówiąc o istocie, a może raczej o duchu modlitwy różańcowej, siostra Łucja powiedziała: "Mam wrażenie, że Różaniec ma największą wartość nie tylko ze względu na słowa o nim wypowiedziane przez Matkę Bożą w Fatimie, ale przez wzgląd na efekty tej modlitwy na przestrzeni historii wieków. Mam takie wrażenie że Fatimska Pani chciała dać zwykłym, prostym ludziom - którzy może nie wiedzieli, jak się modlić - tę najskuteczniejszą metodę zbliżenia się do Boga". Zbliżyć się do Boga to nic innego jak zaufać Mu, liczyć na Jego pomoc, skorzystać z oręża, jakie dał człowiekowi dla pokonania różnych przeciwności. Modlitwa różańcowa, na co wskazują słowa Matki Bożej, a także konkretne historyczne wydarzenia, posiada taką ocalającą moc.

Czesław Ryszka

 

Odmawiajmy Różaniec!

Błagam was usilnie przez miłość, którą ku wam w Jezusie i Maryi w sercu noszę, odmawiajcie codziennie o ile wam czas pozwoli Różaniec św., a w chwili śmierci błogosławić będziecie dzień i godzinę kiedyście mi uwierzyli.

św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

 

PEŁNIENIE WOLI BOŻEJ

Na czym polega najwyższa doskonałość? Nie polega ona na pociechach wewnętrznych ani na tym, by kto miewał wielkie zachwycenia, widzenia i ducha proroctwa, tylko na tym, by wola nasza tak była zgodna z wolą Boga, iżby nie było takiej rzeczy, której Bóg chce, a my byśmy jej nie chcieli całą wolą naszą, a zamiast tego równie ochotnie przyjmowali rzeczy gorzkie, jak i rzeczy przyjemne wiedząc, że taka jest Jego wola. Takie zrzeczenie się wszelkiej woli własnej wydaje się nad wyraz trudne. W rzeczy samej bardzo to trudno, nie tyle jeszcze czynić rzeczy wręcz i ze wszech miar woli i przyrodzonym skłonnościom naszym przeciwne, ile raczej, o co głównie tu chodzi, czynić je z wewnętrznym zadowoleniem. Ale miłość, gdy jest doskonała, ma tę moc, że pod jej wpływem zapominamy o własnym zadowoleniu, aby tylko zadowolić tego, kogo miłujemy. Wówczas prawdziwie słodkie stają się dla nas wszelkie, choćby najsroższe utrapienia, gdy wiemy, że znosząc je będziemy przyjemnymi Bogu.

św. Teresa z Avila, Księga fundacji, 5, 10.