Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 43 (30 sierpnia 2015)

Rozważanie

Całe zło z wnętrza człowieka pochodzi (Mk 7, 23.)

Serce, które jest siedliskiem wszelkich uczuć, równocześnie motywuje i warunkuje postawę człowieka. Chodzi tu o wewnętrzny głos, o sumienie, które weryfikuje każdy czyn, stawiając człowieka przed trybunałem jego własnego poczucia dobra i zła. Każde działanie jest wynikiem tego, co dyktuje serce. Walcząc z grzechem, przyzwyczajeniami, namiętnościami i nałogami, nie można się skupiać tylko na ich zewnętrznym wymiarze. Prawdziwe ich źródło tkwi głęboko zakorzenione w sercu człowieka. Często jest ono nieświadome, uwarunkowane pogmatwaną historią życia, doznanymi krzywdami. Aby uleczyć wewnętrzne zranienia, trzeba otworzyć się na Boga, z własnego sumienia uczynić sanktuarium codziennego spotkania z Nim, trzeba przyjąć wysyłanych przez Jezusa posłańców Bożego miłosierdzia, którzy po to otrzymali władzę odpuszczania grzechów, aby wlać w każde skołatane serce leczącą rany łaskę Bożego przebaczenia. Jezus uzdrawia, otwórzmy się na Jego łaskę! 

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła