Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XX NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 41 (16 sierpnia 2015)

Rozważanie

Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym (J 6, 54).

Człowiek na skutek grzechu pierworodnego musi przejść przez bramę śmierci. Przeszedł przez nią także Jezus Chrystus, ale Jego przejście prowadziło do krainy życia wiecznego. Od tej pory człowiek żyje zbudowaną na Chrystusowej obietnicy nadzieją życia wiecznego. Nadzieja zawieść nie może, dlatego żyjąc tu, na ziemi, jesteśmy jakby w przedsionku chwały wiecznej. Po co więc ta, tak często pełna bólu i cierpienia, ziemska egzystencja? Jest to czas oczekiwania, próby, czas odpowiedzi na Boże wezwanie. Ludzie są wolni, dlatego nikt nie będzie zbawiony wbrew swej woli. Bóg objawił się człowiekowi, wykupił go z grzechów i teraz czeka na jego odpowiedź. Doświadczenie miłosierdzia i fakt obietnicy życia wiecznego nie mogą uczynić człowieka obojętnym, muszą wyzwolić w nim nie tylko miłość i wdzięczność, ale przede wszystkim troskę o to, aby nie utracić przygotowanych dla niego darów. Kto uwierzy i wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła