Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 37 (26 lipca 2015)

Rozważanie

Aby nic nie zginęło (J 6, 12).

Pięć tysięcy ludzi zostało nakarmionych chlebem cudownie rozmnożonym przez Jezusa nad Jeziorem Galilejskim. Kiedy już wszyscy się nasycili, Chrystus polecił uczniom, aby zebrali wszystko to, co zostało, wszystkie ułomki, każdą okruszynę: „aby nic nie zginęło”. Zadaniem uczniów jest więc zebranie i zachowanie całego dziedzictwa zostawionego przez Jezusa. Żadna część Jego nauki nie może być pominięta, każde Jego słowo ma jednakową wagę. Żadne Boże przykazanie nie może być relatywizowane, lekceważone, pominięte, uznane za stare, nieadekwatne do naszej rzeczywistości, niedotyczące nas bezpośrednio. Świadomie przyjmując Boga, uznając Go za Pana mojego życia, muszę poddać Mu się cały, uformować całego siebie na Jego wzór. Moje myśli muszą być pełne Bożej prawdy. Moje uczucia muszą być odbiciem Jego miłości, dobroci, pokory. Moja wola nie może działać wbrew odwiecznemu planowi, jaki Jezus powziął wobec mnie. Aby nic nie zginęło, bo w przeciwnym razie zginę cały.

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła