Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 34 (5 lipca 2015)

Rozważanie

Towarzyszyli Mu Jego uczniowie (Mk 6, 1).

Uczestnictwo w szkole Boskiego Mistrza to wielki dar, a zarazem ogromne zadanie. Jezus zaprasza do swojej szkoły, aby dać się poznać każdemu, kto tego pragnie, aby wyjaśnić wszystko to, czego rozum ludzki sam pojąć nie zdoła. Jezus gromadzi swoich uczniów wokół siebie, bo chce być blisko nich, bo chce widzieć, jak ich serca, dotknięte ogniem Jego miłości, stają się podobne do Jego serca. Chce zobaczyć, jak ich myśli, oświecone światłem Jego Ducha, otwierają się na prawdę Bożego słowa. Bycie uczniem Jezusa jest zadaniem, ponieważ wymaga trwałego zaangażowania myśli, uczuć, woli, wymaga wejścia całego człowieka w proces ciągłego nawracania, permanentnej przemiany, stałego i coraz pełniejszego upodabniania się do Boskiego Mistrza. Jezus wybiera i formuje uczniów, aby ich posłać, aby nauczali w Jego imieniu, aby sami stali się nauczycielami, by tłumaczyli Jego słowo, by utwierdzali wiarę, by nieśli miłość i dawali nadzieję. Nie bój się odpowiedzieć na Boże zaproszenie, bo żniwo jest wielkie, ale robotników ciągle za mało.

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła