Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

X NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 30 (7 czerwca 2015)

Rozważanie

Kto wypełnia wolę Boga,
ten jest moim bratem, siostrą i matką (Mk 3, 35).

Jezus nie lekceważy swojej Matki i nie odwraca się od swoich krewnych. Żył i pracował razem z nimi do czasu, gdy ich opuścił, aby wypełnić wolę swego Ojca. Uczniowie Jezusa mają w pełni naśladować Jego życie, co oznacza, że powinni uczyć się od Niego, w jaki sposób mogą wypełnić wolę Boga w swoim życiu. Kto chce całkowicie należeć do Jezusa, musi sprawę Bożą postawić na pierwszym miejscu. Wszystko inne ma znaczenie drugorzędne, co nie znaczy, że nie jest ważne. Każdy jest odpowiedzialny za swoje zbawienie i dlatego we wszystkich swoich działaniach, decyzjach, pragnieniach nigdy nie możemy tracić z oczu ostatecznego celu, jakim jest wejście do królestwa Bożego. To można osiągnąć jedynie żyjąc zgodnie z wolą Bożą.

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu
wydawanego przez Edycję Świętego Pawła