Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – Msza w dzień Rok B (czerwony) Nr 27 (24 maja 2015)

Rozważanie

Weźmijcie Ducha Świętego! (J 20, 22).

Rozsyłając uczniów w świat z misją głoszenia Ewangelii, Jezus nie zostawił ich samych. Już wcześniej obiecał, a teraz zsyła na apostołów swojego Ducha Pocieszyciela, który wszystkiego ich nauczy, który wyjaśni im i przypomni to, co Jezus mówił i czego dokonał. Duch Święty daje nadprzyrodzoną moc, sprawiającą, że posiane słowo Boże nigdy nie jest rzucane bezowocnie. Jako że wszyscy są wezwani do głoszenia Ewangelii, dlatego każdy został umocniony pełnią darów Ducha. Wziąć Ducha Świętego to znaczy otworzyć się na głos Bożych natchnień, przyjąć ofiarowane dary, służyć nimi braciom i wykorzystać je w pełni dla szerzenia chwały Bożego Imienia. Owocami życia według Ducha są: miłość, wesele, pokój, dobroć, czystość, wierność, łaskawość. Wszystkie one wynikają z przykazania miłości, w realizacji którego Duch Święty jest jedynym niezawodnym przewodnikiem. Weźmy Ducha Świętego, przyjmijmy Jego dary, słuchajmy Jego natchnień, idźmy za Jego światłem!

Rozważanie zaczerpniete z terminarzyka Dzień po dniu
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła