Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

V NIEDZIELA WIELKANOCNA Rok B (biały) Nr 24 (3 maja 2015)

Rozważanie

Beze Mnie nic nie możecie uczynić (J 15, 5).

Człowiek jak latorośl jest wszczepiony w winny krzew, którym jest Jezus. Jakość owocu, jaki przyniesie dane działanie, zależy od tego, na ile człowiek trwa, na ile jest zakorzeniony w Osobie, w mentalności, w doktrynie i w miłości Jezusa. Wszczepienie w Chrystusa realizuje się w postaci konkretnych postaw przekładających Ewangelię na język praktyki życia codziennego. Jezus zaprasza do współpracy z Jego łaską, do słuchania Jego podpowiedzi, do czytania Jego znaków. Jeśli chcemy wydać owoc godny naszej wiary, godny naszego powołania, to nie możemy ani na moment stracić z oczu osoby Jezusa, nie możemy uronić ani jednego słowa z Jego nauki, nie możemy nie skonfrontować naszych planów, zamierzeń i decyzji z Bożą wolą. Bóg daje światło i błogosławi każdemu, kto kontynuuje Jego stwórcze dzieło. Uznając Jezusa za Pana naszego życia i jedyne kryterium każdego działania, będziemy mieli pewność, że realizujemy Jego wolę, że kroczymy po prawdziwej ścieżce zbawienia.

Rozważanie zaczerpniete z terminarzyka Dzień po dniu
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła