Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

II NIEDZIELA WIELKANOCNA Rok B (biały) Nr 21 (12 kwietnia 2015)

Rozważanie

 Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone (J 20, 23).

Miłosierny Bóg chce zapomnieć niewierności człowieka, dlatego był gotów umrzeć na krzyżu, dlatego udzielił uczniom władzy odpuszczania grzechów. Faryzeusze pytali: „Kim jest Ten, który nawet grzechy odpuszcza?”. Odpowiedź na to pytanie wyjaśnia całą tajemnicę Chrystusowego przebaczenia. „Kim jest Ten?”. „Jest Mesjaszem, jest Zbawicielem”. Umierając na krzyżu, umarł za wszystkich, dlatego nie może pozwolić, aby ktokolwiek pozbawiony był darmowej łaski odkupienia. Bóg wyciąga rękę do każdego grzesznika, do każdego, kto pragnie przebaczenia, kto szuka pocieszenia, kto żałuje, kto sam przebacza i szczerze kocha. Świadomość naszej bezradności wobec grzechu musi rozpalić w nas – poprzez ufność Bożemu miłosierdziu – coraz większą pokorę, wdzięczność i miłość do Jezusa. Doświadczenie miłosierdzia sprawia, że serce człowieka jaśnieje, pomnażając wszędzie wokół otrzymaną miłość, dobroć i przebaczenie.

Rozważanie zaczerpniete z terminarzyka Dzień po dniu
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła