Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ Rok B (czerwony) Nr 17 (3 kwietnia 2015)

Wprowadzenie do liturgii

TAJEMNICA KRWI

Boża Miłość wyprowadziła nas ze spokojnego Wieczernika i powiodła drogą krzyżową na Golgotę – miejsce śmierci Zbawiciela. Od samego początku jest to ofiara pełna krwi, która do nas przemawia.
W symbolice biblijnej krew uchodziła za siedlisko życia i dlatego, jako pełna życiodajnej mocy, mogła „wołać” do nieba. Była składana w ofierze tylko Bogu – jedynemu władcy życia. W Dzień Pojednania stanowiła znak przebłagania za grzechy i dar zastępczy za to, co nie zostało złożone w ofierze. Krew była także nieodłącznym elementem świętowania Paschy i zawierania przymierza, gdyż w ten sposób ukazywano nierozerwalną więź między Bogiem a Jego ludem.
Święty Jan ukazuje, że krew i woda wypłynęły z przebitego boku Jezusa. Właśnie „tam wzięły początek sakramenty Kościoła, aby wszyscy ludzie, pociągnięci do otwartego Serca Zbawiciela, z radością czerpali ze źródeł zbawienia” („Prefacja o Najświętszym Sercu Pana Jezusa”). Ta Krew bije jako źródło dla wszystkich. Dzięki niej Boża miłość zatacza nieskończone wręcz kręgi. Daje ona nową siłę życiową i umożliwia nawiązanie utraconej więzi między Bogiem a Jego ludem.
Ofiara krzyżowa złożona przez Arcykapłana Nowego Przymierza objawia tajemnicę Krwi Chrystusa. Jej wylanie przywróciło nam życie, które jest podtrzymywane przez Chleb eucharystyczny. Zatem Wieczernik i Golgota oraz Chleb i Krew są ze sobą nierozerwalnie złączone. Jest tak, bo razem objawiają one miłość Boga do człowieka i tej miłości uczą. Tajemnica Chleba i tajemnica Krwi tworzą razem tajemnicę Życia, która objawi się w światłości Zmartwychwstania.

ks. Mariusz Szmajdziński