Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 44 (8 września 2002)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

BRATERSKIE UPOMNIENIE

Bogu zależy na każdym człowieku. On nie chce, żeby ktokolwiek się zgubił - jest gotów szukać i ratować każdego grzesznika. Oczekuje tego także od nas - czyni nas odpowiedzialnymi za naszych bliźnich. W tym kontekście należy odczytywać obowiązek braterskiego upominania. Nie chodzi o wykazanie winy, o ukaranie, ale o odzyskanie brata, o pomoc człowiekowi. Po prostu o miłość. Pamiętajmy, że ma to być upomnienie "braterskie". Upominam, bo to mój brat, bo mi na nim zależy, bo go kocham. Przekazywana prawda musi iść w parze z miłością. Grzech zostaje zdemaskowany i potępiony, ale grzesznik ma być zrozumiany, przyjęty, ochroniony - kochany. Jeśli nie ma we mnie akceptacji dla człowieka, którego mam upomnieć, to moje argumenty, chociaż słuszne, będą bardzo trudne, a czasem wręcz niemożliwe do przyjęcia przez drugą stronę. Najskuteczniejszym sposobem wykazania błędu są czyny, a nie słowa. Chodzi więc nie tyle o napominanie innych, co o pokazanie, jak należy postępować. Takie argumenty są dużo bardziej skuteczne, ale wymagają znacznie większego zaangażowania i wysiłku z naszej strony. Ale gdy chodzi o odzyskanie brata - żadna cena nie jest za wysoka.

ks. Józef Trela

Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. (Mt 18, 20)