Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Rok B (fioletowy) Nr 12 (8 marca 2015)

Rozważanie

…i uwierzyli słowu, które wyrzekł Jezus (J 2, 22).

Czasem wydaje się, żę mowa Jezusa – tak często niepojęta, trudna, daleka – wcale nas nie dotyczy. Tak jednak nie jest! Przeciwnie, każde zawarte w niej słowo skierowane jest do konkretnego człowieka. Do przyjęcia Bożego przesłania, do jego zrozumienia, do uczynienia go programem życia potrzebna jest wiara. Wiara, dzięki której przychodzi z pomocą dający światło poznania Duch Pocieszyciel. Wiara w Boże słowo, budząc pragnienie pójścia za jedynym Nauczycielem, nadaje właściwy sens egzystencji człowieka. W słowie Bożym poznajemy Boga i samych siebie, poznajemy jedyny i ostateczny cel naszego życia: Jezusa Mistrza Drogę, Prawdę i Życie. Uwierzyć słowu Jezusa to nie tylko przyjąć je, uznać za prawdziwe… Trzeba jeszcze w pełni się z nim utożsamić, trzeba życiem dawać świadectwo jego autentyczności. Kto uwierzył Bożemu słowu, musi stać się jego odbiciem, musi przekazywać Bożą prawdę wszędzie tam, gdzie jej światło jeszcze nie dotarło.

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka "Dzień po dniu"
wydawanego rzez Edycję Świętego Pawła