Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Rok B (fioletowy) Nr 12 (8 marca 2015)

Katecheza

Święty Jan Paweł II – Mulieris dignitatem

„Moralna siła kobiety, jej duchowa moc wiąże się ze świadomością, że Bóg w jakiś szczególny sposób zawierza jej człowieka. Oczywiście, Bóg zawierza każdego człowieka wszystkim ludziom i każdemu z osobna. Jednakże to zawierzenie odnosi się w sposób szczególny do kobiety – właśnie ze względu na jej kobiecość – i w sposób szczególny stanowi też o jej powołaniu” (MD 30).
W Liście Apostolskim do kobiet z okazji Roku Maryjnego (15.08.1988) św. Jan Paweł II analizuje geniusz niewiasty na przykładzie Matki Jezusa. Papież nie tylko dostrzegał kwestie kobiet, lecz pilnie i systematycznie, a nade wszystko – pozytywnie, podejmował ten temat w swoim nauczaniu. Święty Jan Paweł II był przekonany o tym, że wszelkie dewiacje w tzw. kwestii kobiecej, we współczesnym feminizmie, jak zresztą i w innych dziedzinach, także w filozofii, są konsekwencją błędnej wizji człowieka.
W Mulieris dignitatem polski papież podjął głęboką medytację nad godnością i powołaniem kobiety w kontekście objawienia Bożego. To właśnie w Chrystusie Bóg objawił człowieka samemu człowiekowi. To właśnie do tego człowieka: do mężczyzn, aby szanowali godność każdej kobiety oraz do kobiet, aby dostrzegały godność swego powołania, kieruje papież swój apel. W jedności dwojga, mężczyzna i kobieta są od początku wezwani nie tylko do tego, aby bytować obok siebie czy nawet razem z sobą, ale są też wezwani do tego, aby bytować wzajemnie jedno dla drugiego (por. MD 7). Ojciec Święty przypomina o bardzo ważnej kwestii – o wzajemnym zawierzeniu się sobie mężczyzny i kobiety. Zawierzenie takie jest miarą miłości oblubieńczej, aby stawać się bezinteresownym darem jedno dla drugiego.
Pisząc o godności kobiety, papież przywołuje rolę Maryi. W niej spotkały się i zespoliły dwa podstawowe wymiary kobiecego powołania ‒ do macierzyństwa i dziewictwa. Maryja była świadoma wybrania i obdarowania przez Boga. Wyraziła to w czasie nawiedzenia w słowach: „Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny” (Łk 1,49).
Konkludując, Jan Paweł II wzywa, aby wszystkie kobiety w duchu Chrystusa odkryły pełne znaczenie swojej kobiecości, stając się w ten sposób bezinteresownym darem dla innych ludzi, oraz w Chrystusie odnalazły swoje powołanie.

Justyna Anna Zakrzewska