Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

IV NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 7 (1 lutego 2015)

Rozważanie

 Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne. (Mk 1, 28)

Każdy cud dokonany przez Jezusa miał służyć temu, aby ludzie w Niego uwierzyli. Cud jest pomocą w wierze, ale nie jest jej warunkiem. O cud możemy Boga prosić, ale nie możemy się go domagać. To od Boga zależy komu, gdzie i w jakim stopniu udziela swoich łask. Nie wolno nam się na Boga obrażać, kiedy cud, którego tak bardzo wyczekujemy, nie nadchodzi. Z wiarą i pokorą trzeba nam mierzyć się z każdą sytuacją i uznać prawdę, że wola Boża jest ważniejsza niż nasza. Jedno jest pewne: dla Boga nie ma nic niemożliwego. Jest też pewne, że Bóg nie robi niczego, co przynosiłoby jakąkolwiek szkodę Jego dzieciom. Nawet jeśli choroba, cierpienie czy jakieś niepowodzenia wydają się nam zbyt trudne,to przyjmując je z wiarą i ufnością, zrozumiemy, że jest to ofiara, która w ostatecznym rozrachunku pomoże nam wejść do królestwa Bożego.

Rozważania zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu
wydawanego przez Edycję Świętego Pawła