Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO Rok B (biały) Nr 4 (11 stycznia 2015)

Rozważanie

W Tobie mam upodobanie (Mk 1, 11).

Mieć w kimś upodobanie to znaczy pokochać go nieograniczoną miłością uczynioną na wzór tej, jaka połączyła Boga Ojca i Jezusa Chrystusa. Przez chrzest także człowiek został włączony w orbitę tej niepojętej, trwającej wiecznie miłości. Fakt bycia dzieckiem samego Boga oznacza, że mamy udział w wielkim dobru, jakie zostawił ludziom Jezus. Mamy Jego słowo dające światło prawdy, w Eucharystii zostawił nam samego siebie, na krzyżu zmazał nasze winy, a w Zmartwychwstaniu dał nam pewną obietnicę życia wiecznego. Świadomi Bożego wybraństwa, stając w obliczu ogromu łaski i miłości, nie możemy pozostać bierni, musimy z wdzięcznością przyjąć te dary, wykorzystać je i dzielić się nimi. Nie można miłości zatrzymać dla siebie, trzeba ją zanieść wszystkim tym, którzy pozostają zamknięci na głos Bożego wezwania, którzy nigdy nie słyszeli o tym, że jest Ktoś, kto na nich czeka, kto ich kocha, kto ma w nich upodobanie. To ty musisz im o tym powiedzieć! Idź, oni czekają na ciebie!

Rozważania zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu
wydawanego przez Edycję Świętego Pawła