Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 43 (1 września 2002)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

PÓJŚĆ ZA JEZUSEM TO…

Bóg nieustannie zaprasza człowieka, aby szedł za Nim. Człowiek powinien starać się usłyszeć Pana, bo On mówi do ludzi, mówi przez swego Syna, który dla nas i dla naszego zbawienia stał się Człowiekiem. Jezus, posłany przez Ojca, zaprasza nas, abyśmy szli Jego śladami. Nie polega to na towarzyszeniu Mu w randze ministra czy wodza, jak to wyobrażali sobie ludzie Starego Przymierza. Podobne wyobrażenie "chodzenia" za Mistrzem miał Piotr Apostoł. Jezus uczy, że trzeba pójść za Nim drogą krzyża, a nie uganiać się za zaszczytami. Dopiero po śmierci Chrystusa na krzyżu uczniowie pojęli znaczenie tych słów. Pójść "drogą krzyża" może ten, kto przylgnął do Zbawiciela, kto pokochał Jego zbawcze plany, kto zaufał Bogu jako Ojcu kochającemu grzesznego człowieka. Umiłowanie Boga skłania nas do trudnych działań. Nie sposób przed nimi uciec nawet wtedy, gdy są niepopularne, gdy sprowadzają pogardę ze strony innych. Na wzór proroka Jeremiasza, trzeba podejmować się roli świadka. Tylko człowiek mający doświadczenie Boga i Jego bliskości, żyjąc wiarą, może być zdolny do oddania siebie Bogu oraz rozpoznawać, "jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe" (Rz 12, 2).

ks. Jan Łach

Jeśli kto chce pójść za Mną… niech Mnie naśladuje. (Mt 16, 24)