Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY Rok C (biały) Nr 29 (10 czerwca 2001)

Wprowadzenie do liturgii

BÓG W TRÓJCY JEDYNY

Dzień Pański
Sposób, w jaki Chrystus mówił o Bogu, był dla współczesnych Mu ludzi niepojęty i zaskakujący. Nauczając o Bogu, który jest Jeden w Trzech Osobach, mówił o Ojcu, Synu i Duchu Świętym, z których każdy ma tę samą Bożą naturę. Tak więc Syn z Ojcem stanowią 'jedno', a Duch Prawdy, którego Ojciec 'posyła', jest w istocie swej Duchem Chrystusa ('z mojego weźmie'). Wszystkie Osoby Boskie decydują o sobie (są bowiem odrębnymi Osobami), ale w działaniu są tak bardzo jednomyślne, że w wypełnianie misji każdej z Osób angażuje się cała Trójca Święta. Jest to wielka tajemnica naszej wiary. I gdyby nawet Chrystus powiedział nam o Boskich Osobach więcej - i tak naszym ludzkim rozumem nie bylibyśmy w stanie 'unieść' ogromu tej tajemnicy. Przybliżmy się do niej z wiarą, szukając wokół siebie znaków, które ułatwiłyby nam jej kontemplowanie. Postawmy sobie także pytanie: dlaczego Chrystus nam tę trudną prawdę wiary objawił? Wbrew pozorom odpowiedź jest bardzo prosta: chcąc objawić nam prawdę, że 'Bóg jest Miłością', musiał ujawnić, że w Nim samym ta miłość się realizuje. A miłość realizuje się tylko wówczas, gdy osoba nie jest sama.

ks. Antoni Dunajski

Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty, Tobie całego siebie ofiaruję, daję, poświęcam na życie i na wieczność. (ks. Jakub Alberione)