Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 42 (25 sierpnia 2002)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

KIM JEST DLA CIEBIE CHRYSTUS?

"Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?" "A wy za kogo Mnie uważacie?" (Mt 16, 14. 16). To pytania wciąż aktualne. Nikt z nas nie może przejść obok nich obojętnie. Odpowiedzi są różne. Dla niektórych Chrystus jest tylko mitem albo co najwyżej wielkim prorokiem. Chrześcijanom odpowiedź daje wyznanie wiary Kościoła: Chrystus jest Synem Bożym, który narodził się z Maryi Dziewicy, za nas umarł i zmartwychwstał. A więc jest Bogiem i Człowiekiem, który przez swoją śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie jest naszym Zbawicielem. W Nim mamy dostęp do Boga i możemy nazywać się dziećmi Bożymi. Ale czym jest ta wiara dla mnie? Chrystus pyta: kim jestem dla ciebie tu i teraz? Chociaż odpowiedzi będą różne, bo zależne od sytuacji, naszego wieku i stanu, dla każdego człowieka wierzącego Chrystus, podobnie jak dla św. Piotra - jest Synem Boga żywego, jest przede wszystkim kimś żywym i bardzo bliskim. Jest Panem, Mistrzem i Przyjacielem. Jest po prostu życiem. Oby zatem każdy z nas za św. Pawłem mógł powiedzieć: "Dla mnie bowiem żyć - to Chrystus" (Flp 1, 21). "Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki! Amen" (Rz 11, 36).

ks. Antoni Koszorz - werbista

Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? (Mt 16, 13)