Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

I NIEDZIELA ADWENTU Rok B (fioletowy) Nr 58 (30 listopada 2014)

Rozważanie

W życiu nie jesteśmy w stanie wszystkiego idealnie przewidzieć. Choroba, kryzys finansowy, ulewny deszcz, korek drogowy – to sytuacje niespodziewane, które mogą zaburzyć harmonogram naszego działania. Dlatego planując różne sprawy, powinniśmy brać pod uwagę niespodziewane sytuacje. Dobrze jest być czujnym i posiadać rezerwę finansową na wypadek kryzysu czy odpowiedni zapas czasu przed spotkaniem, na które musimy dojechać przez zatłoczone ulice. Unikniemy wówczas wielu niepotrzebnych stresów i kłótni. Jezus, zachęcając swoich uczniów do czujności, chciał, aby przeżywali oni swoje życie duchowe świadomie i z zaangażowaniem. Powinni liczyć na działanie Opatrzności, ale jednocześnie starać się, na ile to możliwe, brać los w swoje ręce i przemieniać świat pracą wykonywaną z miłością i zaangażowaniem.

Miejcie oczy szeroko otwarte, czuwajcie,
gdyż nie wiecie, kiedy nadejdzie odpowiedni czas.

Mk 13, 33

Rozważania zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu
wydawanego przez Edycję Świętego Pawła