Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

I NIEDZIELA ADWENTU Rok B (fioletowy) Nr 58 (30 listopada 2014)

Katecheza

Błogosławiona Maria Klementyna Anuarita Nengapeta (1939-1964) – ofiara nienawiści rasowych i obrończyni czystości

„Lilia z buszu”, „czarna Maria Goretti”, „afrykańska Karolina” – oto popularne tytuły mało znanej u nas kongijskiej błogosławionej.
Urodziła się 29 grudnia 1939 roku w Wamba we wschodnim Kongu jako czwarte z sześciorga dzieci małżeństwa z niewielkiego plemienia Babudu. Nazywano ją Anuarita, czyli „drwiąca sobie z wojny”, i Nengapeta, czyli „delikatna gołębica”. Jej rodzice szybko się rozwiedli. W wieku sześciu lat przyjęła razem z matką chrzest św. i otrzymała imię Alfonsyna. Chodziła do szkoły misyjnej, którą prowadziły kongijskie siostry Najświętszej Rodziny. W wieku 16 lat zdecydowała się wstąpić do tego zgromadzenia. W roku 1959 złożyła śluby zakonne i przyjęła imiona Maria Klementyna.
Pracowała jako nauczycielka, otaczając swoich uczniów serdeczną troską. W zakonnej wspólnocie była zakrystianką i pomagała w kuchni. Jej życiowa dewiza to: „Służyć i sprawiać radość”. Była osobą niezwykle wrażliwą na wszelkie przejawy zła i starała się unikać najpowszedniejszych nawet grzechów. Reagowała stanowczo na jakiekolwiek niedociągnięcia duchowe w swojej wspólnocie.
W roku 1961 w Kongu wybuchło powstanie przeciwko białym kolonizatorom, które przerodziło się w krwawą wojnę domową. Pod koniec 1964 roku żołnierze ludu Simby wtargnęli do siedziby sióstr i wywieźli je ciężarówką do odległej miejscowości Isiro. Siostra Maria Klementyna próbowała uciec, jednak żołnierze ją schwytali. Zginęła 1 grudnia 1964 roku, broniąc swojej czystości. Brutalny dowódca oddziału upatrzył ją sobie i chciał zmusić do uległości. Siostra Maria Klementyna zdecydowanie odparła: „Nie chcę! Wolę zginąć niż zgrzeszyć”. Odtrącony dowódca kazał ją wtedy zabić. W obliczu śmierci s. Anuarita powiedziała do oprawców: „Przebaczam wam, bo nie wiecie, co czynicie”. Żołnierze wielokrotnie przebili ją bagnetami, a dowódca postrzelił ją z karabinu. Świadkami męczeństwa s. Anuarity były siostry uprowadzone razem z nią. W chwili jej konania odśpiewały Magnificat. Po zakończeniu rebelii ciało męczennicy złożono w katedrze w Isiro.
Święty Jan Paweł II beatyfikował ją w Kinszasie w 1985 roku. Kościół wspomina s. Anuaritę 1 grudnia.

br. Zbigniew Gawron – paulista