Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA Rok A (biały) Nr 57 (23 listopada 2014)

Rozważanie

O tym, co jest najważniejsze w królestwie Bożym, świadczy opis sądu ostatecznego, jaki dokona się przy powtórnym przyjściu Chrystusa na ziemię. Ci, którzy staną przed trybunałem, nie będą pytani ani o funkcje, jakie pełnili za życia, ani ile posiadali pieniędzy, czy też o to, jakie zdobyli dyplomy. Chrystus zapyta ich jedynie o to, czy nakarmili głodnego, czy dali pić spragnionemu, czy zatroszczyli się o przybysza, czy przyodziali nagiego i odwiedzili więźniów. Królestwa Bożego nie da się żadną miarą porównać z potęgami politycznymi czy gospodarczymi. Chciał tego dokonać już Piłat w czasie przesłuchania Jezusa, ale mu się nie udało. Królestwo Boże jest tylko tam, gdzie panuje prawo miłości, a jego obywatelami są ci, którzy naśladują Jezusa Chrystusa Miłosiernego.

Czego nie zrobiliście dla jednego z tych najmniejszych,
tego nie zrobiliście dla Mnie.

Mt 25, 45

Rozważania zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu
wydawanego przez Edycję Świętego Pawła