Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 45 (7 września 2014)

Rozważanie

Warunkiem bycia wysłuchanym przez Boga jest nie tylko sama modlitwa, ale także zgoda pomiędzy tymi, którzy do tej modlitwy stają. Chrześcijaństwo opiera się na komunii osób. O wiele łatwiej jest dojść do nieba w towarzystwie dwóch czy trzech nawróconych grzeszników niż zupełnie samemu. Jezus zachęca nas, abyśmy pomagali naszym braciom i siostrom w ich odkrywaniu drogi do Niego. Chce jednak, abyśmy czynili to z wielkim wyczuciem, delikatnością i w duchu miłości. Upokarzanie innych i ich piętnowanie, nawet w imię prawdy, nie jest postawą chrześcijańską. Gdy chcemy odnaleźć na ziemi miejsce, gdzie Bóg na pewno przebywa, poszukajmy ludzi, którzy w imię Jezusa zbierają się na modlitwę. Nie są oni jeszcze doskonali, ale powinni nosić w sobie pragnienie Boga i być otwarci na miłość, która przebacza.

Jeżeli dwaj spośród was zgodnie o coś poproszą,
otrzymają wszystko od mojego Ojca
.
Mt 18, 19

 

Rozważania zaczerpnięte z terminarzyka "Dzień po dniu"

wydawanego przez Edycję Świętego Pawła