Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 43 (24 sierpnia 2014)

Wprowadzenie do liturgii

 ANKIETA WEDŁUG JEZUSA

Bardzo modne staje się dzisiaj wypełnianie ankiet, opiniowanie, komentowanie. Opuszczając hotel czy restaurację, jesteśmy proszeni o opinię dotyczącą świadczonych usług. Popularne komunikatory internetowe zachęcają nas do komentowania przeczytanych książek, obejrzanych filmów, odwiedzanych miejsc. A Jezus Chrystus pyta dzisiaj każdego z nas: „Kim jestem dla Ciebie?”.
Apostołowie, którzy wywodzili się z różnych wspólnot, często przysłuchiwali się rozmowom swoich najbliższych, przyjaciół czy sąsiadów na temat Rabbiego z Nazaretu. Pewnego razu Jezus poprosił uczniów o przedstawienie wyników ankiety dotyczącej znajomości Jego osoby. Odpowiedzi były różne. Niektórzy mylili Jezusa z Janem Chrzcicielem, inni wskrzeszali Eliasza i Jeremiasza, dla innych był bezimiennym prorokiem.
Ostatnie pytanie w tej Jezusowej ankiecie skierowane było do każdego ucznia osobiście. Dotykało wprost serca każdego z nich. Pobudzało rozum i wolę. Piotr wyrywa się z odpowiedzią: „Ty Jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Jezus przyznaje mu rację i dodaje, że takie wyznanie jest możliwe dzięki łasce Bożej.
Pytanie Jezusa: „Kim jestem dla Ciebie?”, dźwięczy dzisiaj w naszych uszach. Czy jestem w stanie uznać w Jezusie Boga? Czy doświadczyłem w swoim życiu mocy Chrystusa, która mnie przemieniła? Jeśli tak, to mam zadanie podobne do Piotrowego, aby prowadzić do Jezusa innych. Jeśli nie, to powinienem z pokorą prosić: „Panie, przymnóż mi wiary”. Bo jak mówi dzisiejszy psalm – Pan, który jest wysoko, patrzy łaskawie na pokornego. Nie porzuca dzieła rąk swoich, a Jego łaska trwa na wieki.

ks. Daniel Bunia