Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP
- Msza w dzień
Rok A (biały) Nr 40 (15 sierpnia 2002)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

NIEWIASTA WIERZĄCA

W uroczystość Wniebowzięcia Maryi stajemy wobec tajemnicy człowieka, który posłuszny Bogu, przeszedł z wiarą przez ziemię i doszedł do chwały nieba. Droga Maryi do nieba była drogą bezgranicznego zawierzenia Bogu i współpracy z Nim. Patrzymy na Maryję jako błogosławioną między niewiastami, gdyż błogosławiony był owoc Jej łona - Jezus. Jeżeli dziś Ją błogosławimy i dziękujemy Bogu za dar tak wielkiej Matki, czynimy to razem z Maryją, która uwielbia Pana i raduje się w Bogu, Jej i naszym Zbawcy. Ona w całym życiu wyznawała, że wierzy, iż w Jej życiu spełniają się słowa, które Bóg wypowiedział. Poprzez lata życia z Jezusem Maryja dojrzała w wierze i jako Niewiastę wierzącą Jezus dał ją Kościołowi, aby była Matką naszej wiary. Maryja, która całą swą istotą przylgnęła do Jezusa i najpełniej zrealizowała Jego naukę, zasłużyła, aby pierwsza w pełni uczestniczyć w królowaniu Chrystusa. Dlatego po zakończeniu ziemskiego życia została wzięta z duszą i ciałem do nieba i jaśnieje jako wielki znak, że dla Boga wszystko jest możliwe. Dziś patrzymy na Nią jako na naszą Matkę, która oręduje za nami, abyśmy podążając Jej śladem, doszli do niebieskiej ojczyzny, gdzie Ona ze swym Synem nas oczekuje.

o. Jan Pach - paulin

Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. (Łk 1, 49)