Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA Rok A (biały) Nr 32 (19 czerwca 2014)

Rozważanie

Prawdziwy Pokarm
 
          Wydaje się nam często, że wiele rzeczy jest nam potrzebnych, wręcz niezbędnych, abyśmy mogli żyć dobrze, szczęśliwie, w pełni. A Jezus mówi nam dziś, że tak naprawdę potrzebujemy tylko miłości. To ona sprawia, że człowiek żyje, a nie jedynie egzystuje! Jezus, Bóg-Człowiek, wcielona Miłość, pozostał z nami, aby karmić wszelkie nasze ludzkie głody miłością, która nie szuka swego, która jest zupełnie bezinteresowna, która po prostu jest. Jego miłość sprawia, że życie, które jest w nas, może się stać wieczne, czyli Boże. Niech nasze dzisiejsze wyznanie wiary w realną obecność Jezusa w Eucharystii pośród nas, którą wyrażamy podczas procesji Bożego Ciała, będzie najpiękniejszą modlitwą dziękczynienia.
 
s. Anna Maria Pudełko AP , Ewangelia 2014, Częstochowa 2013