Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA Rok A (biały) Nr 28 (25 maja 2014)

Rozważanie

           Dla osoby, która naprawdę kocha Boga, zachowywanie przykazań nie jest ciężarem. Nie koncentruje się ona na zakazach, ale myśli o tym, jak najlepiej wypełniać prawo miłości. Matka, która kocha swoje dziecko, jest gotowa dla niego zrobić wszystko. Nie odlicza nieprzespanych godzin i nie wypomina chwil poświęcenia. Mąż, który kocha swoją żonę, stara się być dla niej dobry, a nagrodą dla niego jest jej piękno i kochające męża serce. Miłość człowieka do Boga i Boga do człowieka opiera się na relacji osobowej. Jedynie w wyniku słabości ludzkiej natury człowiek może tej relacji nie zrozumieć. Dlatego Jezus obiecuje ludziom Ducha Prawdy – Wspomożyciela. To dzięki Niemu jesteśmy w stanie zrozumieć Bożą miłość, docenić ją i czerpać z niej natchnienie w naszych ludzkich relacjach.

 
Kto Mnie miłuje, doświadczy miłości mego Ojca i Ja także go umiłuję i mu się objawię.
J 14, 21
 
 

Rozważania zaczerpnięte z terminarzyka "Dzień po dniu"

wydawanego przez Edycję Świętego Pawła