Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

V NIEDZIELA WIELKANOCNA Rok A (biały) Nr 27 (18 maja 2014)

Rozważanie

          Apostołowie po zmartwychwstaniu mieli wiele wątpliwości. Gdy zabrakło obok nich Jezusa, stracili pewność siebie. Bardzo szybko zapomnieli o Jego obietnicach dotyczących zmartwychwstania i życia wiecznego. Nawet wówczas, gdy Jezus ukazywał się im i rozmawiał z nimi, oni czuli się niepewnie. Zbawiciel jednak nie zrezygnował z nich. Rozmawiał z nimi, przekonywał ich, pozwalał, aby dotykali Jego ran. Nie przerażajmy się, gdy w naszym sercu pojawią się wątpliwości dotyczące wiary. Nie załamujmy się, gdy do naszego domu wkradnie się grzech. Bójmy się jedynie zatwardziałości naszych serc. Bóg będzie o nas zabiegał. Będzie wysyłał ludzi, którzy pomogą nam powrócić do Niego. Będzie oczekiwał od nas tylko jednego – pokornego serca, otwartego na słowo Boże i zdolnego do żalu za grzechy.
 
Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Niech wasze serca się nie trwożą”
J 14, 1
 
 

Rozważania zaczerpnięte z terminarzyka "Dzień po dniu"

wydawanego przez Edycję Świętego Pawła