Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

V NIEDZIELA WIELKANOCNA Rok A (biały) Nr 27 (18 maja 2014)

Katecheza

 Encyklopedia Jezusa Drogi, Prawdy i Życia

 
Błogosławiony Jakub Alberione był nie tylko największym zakonodawcą XX wieku. W swoim twórczym zapale podjął niespotykaną wcześniej próbę opracowania niezwykłej encyklopedii. Wszystkie zjawiska współczesnego świata i ludzkości chciał ukazać przez pryzmat Jezusa Mistrza Drogi, Prawdy i Życia.
Miało to być uwieńczenie wizji teologicznej bł. ks. Jakuba Alberionego (1884-1971). Tę właśnie ideę przekazał duchowym synom i córkom z 10 założonych przez siebie instytutów Rodziny Świętego Pawła. Chciał nią także ubogacić Kościół. Wizja ta, obejmująca całą rzeczywistość Kościoła i świata, za punkt wyjścia miała trójmian, którym określił siebie sam Jezus: Droga, Prawda, Życie (por. J 14,6). Zgodnie z tą ideą kolejne aspekty ludzkiego istnienia i działania, takie jak umysł, wola i serce odpowiadały poszczególnym członom tego trójmianu.
Metoda Droga, Prawda i Życie to jeden z najbardziej charakterystycznych rysów duchowości bł. Alberionego. Na jego osobiste polecenie przez wiele dziesięcioleci grono najwybitniejszych teologów z Towarzystwa Świętego Pawła (paulistów) studiowało biblijne i doktrynalne podstawy tej idei. Efektem ich prac badawczych były obszerne tomy, publikowane zwłaszcza w latach 30. i 40. ubiegłego stulecia. Dla bł. Alberionego to było jednak za mało: chciał przedstawić wszystkie zjawiska współczesnego świata i człowieka przez pryzmat Jezusa Chrystusa. Stąd powstał pomysł encyklopedii Drogi, Prawdy i Życia. Ten niezwykle ambitny projekt był bliski zrealizowania w latach 50. zeszłego wieku w Towarzystwie Świętego Pawła, zgromadzeniu założonym przez ks. Jakuba.
Sam bł. Alberione opracował ideowy schemat i program encyklopedii. Do dziś znamy go w formie, którą w 1947 roku przekazał swoim duchowym synom i córkom jako Via Humanitatis (‘Droga Ludzkości’). Jest to teologiczna wizja świata od jego stworzenia aż do końca czasów, opracowana w formie 30 modlitewnych stacji. Jak tłumaczył bł. Alberione: „Wszystko pochodzi od Boga – początku, aby wrócić do Boga – celu, ku Jego chwale i szczęściu człowieka”.
Niestety, encyklopedia Droga, Prawda i Życie nigdy nie powstała. Stanowi ona wielkie wyzwanie dla duchowych synów i córek bł. Jakuba Alberionego.
 
br. Zbigniew Gawron – paulista