Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

III NIEDZIELA WIELKANOCNA. NIEDZIELA BIBLIJNA Rok A (biały) Nr 25 (4 maja 2014)

Rozważanie

          Zdarza się, że pewne sytuacje, dla innych osób oczywiste, nam wydają się niezrozumiałe. Nasze oczy i umysł pozostają jakby przyćmione i nie jesteśmy w stanie myśleć rozsądnie. Tradycją Kościoła jest zalecenie, aby w takich sytuacjach poświęcić pewien czas na modlitwę, a jeśli to możliwe, zdać się na rade kierownika duchowego. Dobrze jest też obserwować przez pewien czas znaki, jakie daje nam Bóg. Uczniowie idący do Emaus nie rozumieli zmartwychwstania. Rozmawiali o tym szczerze między sobą. Włączyli też do rozmowy nieznajomego, który przyłączył się do nich po drodze. W Emaus zaprosili go do stołu. Wkrótce okazało się, że owym nieznajomym jest Zmartwychwstały. Ich oczy otworzyły się dopiero wówczas, gdy usiedli z Nim do stołu. Tylko prawdziwy i szczery dialog, przeżywany w duchu otwartości, może doprowadzić nas do poznania prawdy o Bogu i o nas samych.

Ich oczy były jakby przyćmione i nie mogli Go rozpoznać.
Łk 24, 16
 

Rozważania zaczerpnięte z terminarzyka "Dzień po dniu"

wydawanego przez Edycję Świętego Pawła