Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ NMP KRÓLOWEJ POLSKI . ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA Rok A (biały) Nr 24 (3 maja 2014)

Wprowadzenie do liturgii

 MATKA, KTÓRA PROWADZI POD KRZYŻ

 
W czasach hołdujących egoizmowi skrywanemu pod hasłami demokracji i wolności Kościół nieustannie wskazuje na Maryję, która jest Królową i Matką. Wolność bowiem nie polega na odrzuceniu autorytetu, a miłość to dar czyniony ze swego życia.
Chętnie odmawiamy Pod Twoją obronę, wierząc w nadprzyrodzony wpływ Maryi na losy świata, a zwłaszcza na powodzenie naszych projektów. Lecz nie dostrzegamy, że w całej Biblii nie ma śladu prośby Maryi do Ojca, aby jej Syn uniknął krzyża. A w momencie śmierci Jezusa jesteśmy powierzeni opiece Jego Matki. Maryja nie jest boczną furtką do Nieba, łatwiejszą do przekonania „osobistością w niebieskiej radzie nadzorczej”.
Jaka jest naprawdę nasza pobożność maryjna? Czego chcemy się uczyć od Niej, a co staramy się „wyprosić”, naiwnie wierząc, że ryzykowne prośby lepiej kierować do mamy, bo z nią można negocjować, grać na uczuciach? Ojcowskie „nie” zawsze jest trudne do przyjęcia. I gubimy się, szukając skuteczniejszych formuł modlitwy. Nie rozumiemy, że kochająca matka nigdy nie ulegnie nierozumnym prośbom.
Maryja jest Królową, która otrzymując nas w swoje władanie, już na początku działalności swego Syna mówi: „Uczyńcie wszystko, co On wam powie”. W jej ustach nie jest to rozkaz, ale królewska prośba potwierdzona jej życiem. Ona pierwsza słuchała swego Syna. Ona pierwsza nie broniła się przed przyjęciem Słowa, które w Niej stało się ciałem, aby zbawić świat. Uznając Ją za Królową, nie możemy odmówić posłuszeństwa Jej słowom, które wiodą do posłuszeństwa Chrystusowi.
ks. Maciej Warowny