Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO. MSZA ŚWIĘTA W DZIEŃ Rok A (biały) Nr 21 (20 kwietnia 2014)

Wprowadzenie do liturgii

 CZY MOJE ŻYCIE TO PATRZENIE W GÓRĘ?

 
Chrystus zmartwychwstał! Nasze oczekiwanie się skończyło, a nadzieja się spełniła. Wszystko dziś głosi triumf życia nad śmiercią: wystrój kościoła, procesja rezurekcyjna, radosne Alleluja, bicie dzwonów, a przede wszystkim pusty grób. Paweł Apostoł przynagla, a nawet nakazuje: „Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi”. 
Co to znaczy dążyć do tego, co w górze? Człowiek, który żyje bez lęku, może stanąć prosto, bo wie, że nie ma powodów, aby się ukrywać. Życie bez lęku daje pełną i prawdziwą wolność. Dar zmartwychwstania przynosi jednak coś więcej. Pozwala wznosić się ku górze. W tym właśnie kryje się tajemnica pełni życia i dlatego Paweł wzywa, abyśmy szukali w górze Chrystusa i miejsca dla siebie, bo tam jest nasza ostateczna ojczyzna. Dokonuje się to przez przejście ze śmierci duchowej zadanej przez grzech do nowego życia dla Boga i w Bogu. Chrystus jest naszym zmartwychwstaniem zarówno w wymiarze duchowym, jak i fizycznym. On zmartwychwstał dla nas! W ten sposób został zmieniony tor naszego życia, który wiódł w dół, w przegraną, w śmierć.
Jeżeli naprawdę pragniemy uczestniczyć w tej chwale, musimy „ujrzeć i uwierzyć” jak Apostołowie z Ewangelii. Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy uwierzymy w pusty grób. W takim grobie nie ma już na czym zatrzymać wzroku i dlatego trzeba go wznosić wzwyż – tam, gdzie przebywa Żyjący.
Dziś jest pierwszy dzień tygodnia, uroczystość triumfu życia. Radujmy się tą niezwykłą pierwszą niedzielą w historii Kościoła. Patrzymy nie w dół, ale w górę. „Patrzmy na Chrystusa!” (Hbr 12,2).
ks. Mariusz Szmajdziński