Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

WIGILIA PASCHALNA W WIELKĄ NOC Rok A (biały) Nr 20 (19 kwietnia 2014)

Wprowadzenie do liturgii

 CZY ZMARTWYCHWSTAŁ WE MNIE?

 
Kto ujrzał pusty grób, nie będzie więcej milczał. Spotkanie ze Zmartwychwstałym przemienia człowieka. Wyzwala go z wewnętrznego chaosu i nadaje jego życiu nowy kierunek. 
Bojaźń, a jednocześnie wielka radość towarzyszyły Marii Magdalenie i drugiej Marii, gdy odkryły pusty grób. Te tak intensywne, a zarazem tak bardzo różne uczucia, są znakiem, że wydarzenia, którego obie były świadkami, nie można zbagatelizować i o nim zapomnieć. Pusty grób, choć zapowiadany przez Jezusa dużo wcześniej, okazał się dla tych kobiet tak trudny do pojęcia, że nie były w stanie zapanować nad swoimi emocjami. Dopiero pojawienie się samego Jezusa i Jego słowa: „Nie bójcie się”, oraz polecenie, aby poszły do uczniów i oznajmiły im o tym, co się stało, pozwoliły im wyjść z wewnętrznego chaosu i stać się apostołkami orędzia o zmartwychwstaniu. Miały iść i głosić, że Jezusa nie ma już wśród umarłych.
W naszym życiu także doświadczamy zmartwychwstania. Każde wyjście z grzechu, radykalna decyzja o zmianie złego postępowania, jest zmartwychwstaniem Jezusa w nas. Bóg uwalnia od wewnętrznego chaosu, jaki niesie grzech i przywraca naszemu sercu pokój. Zleca nam misję głoszenia innym o cudach, jakie uczynił w nas samych.
Gdy na początku poczujemy lęk i drżenie wobec doniosłości misji, jaką otrzymujemy, otwórzmy serca na działanie Ducha Świętego. Prośmy Go o dary męstwa, roztropności i odwagi. Nie zatrzymujmy jednak tego, co Bóg nam udziela, jedynie dla siebie. Jesteśmy posłani, aby głosić światu, że Jezus prawdziwie zmartwychwstał. Także w nas samych. 
 
ks. Mariusz Krawiec – paulista